Patrik Balint

..aby sme žili v prítomnosti..

streda, septembra 27, 2006

Karma
Na otázky o Karme Mgr. Lucie Málikovej som odpoveda pre BB žurnál.

"Skúste našim čitateľom laicky vysvetliť, popísať obsah pojmu karma. Čo je karma?"

Pojem karma k nám prehovára z ďalekovýchodných kultúr a náboženstiev, pričom mnohé z nich majú tento pojem zakomponovaný priamo vo svojom učení. Preklad pojmu karma, alebo karman so sanskrtu znamená čin alebo osud. Karma- inak povedané zákon príčiny a následku.

Hinduizmus hovorí v učení o karme v zmysle vybitia osudu, alebo odplaty za dobré a zlé činy pri znovuvteľovaní - reinkarnácii. Niektorí indickí teosofovia nechcú ani príjímať dary, aby ich nemuseli v budúcom živote vracať, alebo sa stránia kráčať napríklad po tráve, aby nezabili nejakého tvora, s ktorým by si „vytvorili“ karmu. Karma je v hinduizme princípom, ktorý poháňa kolo neustálych znovuzrodení nazývaného „samsára“.Každým činom človeka, či už dobrým alebo zlým sa vytvára karmické puto, ktoré je dlhom v nasledujúcom živote a karma trvá až do doby vyslobodenia – mokša.

V židovskej mystike, vychádzajúcej najmä z kabaly, sa hovorí o učení zvanom gilgula – karmu nie je možné odvrátiť, je to nutnosť, kde dochádza k odplate v dobrom aj zlom. Učenie vychádza z pádu prvých ľudí a s ním spojené oddelenie od dobra a zla.

Ak by sme chceli preniesť pojem karma bližšie k našej európskej kultúre, ktorá má hlavne kresťanské korene, mohli by sme učenie o karme prirovnať k učení o hriechu v Bibli. V Ev. Sv. Jána 9.1-3 je Ježišov výrok na otázky učedníkov – „ Idúcky uzrel (Ježiš) človeka slepého od narodenia. Učedníci sa Ho pýtali : Rabbi, kto zhrešil : on sám, či jeho rodičia, že sa narodil slepý? Ježíš im odpovedal : Ani on nezhrešil, ani jeho rodičia, ale na ňom sa mali zjaviť skutky Božie. Inde sa zase píše : „Ev. podľa Lukáša, 12.59: Hovorím ti : Nevyjdeš odtiaľ, dokiaľ nezaplatíš aj posledný halier!.

"Súvisí karma s činmi človeka alebo skôr s jeho osudom?"

Každý náš čin priamo ovplyvňuje náš ďalší osud. Karma je pravidlo, ktoré stojí niekde medzi, a akoby naše činy približuje nášmu osudu.

Činiť z pohľadu karmy s následným osudom, možeme tromi spôsobmi:

„Oko za oko – zub za zub“ poznáme hlavne zo starého zákona Biblie. Činy tohoto druhu prinášajú pochopenie cez utrpenie a najčastejšie riešenie cez emotivitu, ktorá nás ovláda. Hraničné prejavy týchto činov sú v psychickej rovine urieknutie a prekliatie, a vo fyzickej zabitie, s následným osudom stretávania sa s podobnými činmi cez utrpenie neskôr.

Ďalším je novobiblické „ty do mňa kameňom, ja do teba chlebom“, v ktorom sa odráža okrem iného hlavne téma pokory. Činy tohoto druhu už prinášajú riešenia cez uvedmenie, pričom však je stále potrebná realizácia cez niekoho iného, kde nemusí dochádzať k rozviazaniu karmického zväzku, a osudom je, stále sa pre pochopenie s dotyčným stretávať.

V poslednom období prichádza viac do popredia tretí spôsob : „ty do mňa kameňom, ja do seba chlebom“, kde s pokorou prichádza aj model sebapoznania. Pochopenie toho, že nám je ubližované hlavne na základe nášho nezvládnutého problému, prináša pochopenie karmického zväzku, alebo karmického kola utrpenia, čo môže mať za následok prirodzené prijatie tohoto kola cez uvedomenie, bez potreby utrpenia a bez potreby následného stretávania sa s podobnými činmi, keďže už došlo k ich pochopeniu a prijatiu.

"Do akej miery ovplyvňuje karma náš život, našu osobnosť?"

Na všetky naše činy, ktorých je počas nášho života nespočetné množstvo, karmické pravidlo reaguje. Preto môžeme povedať, že sme týmto pravidlom ( zákonom ) ovplyvňovaní neustále. Je našou súčasťou, či si to chceme pripustiť alebo nie. Každá akcia má svoju reakciu. Každá príčina svoj následok.

"Je nám karmický osud predurčený alebo ho možno ovplyvniť?"

V regresnej terapii sa presviedčam o tom, že sme výslednicou našich minulých skutkov a naberaných informácií a skúseností. Týmto je daná aj predurčenosť nášho osudu a jeho možné ovplyvnenie.

"Dá sa osud predvídať, predpovedať alebo dokonca pochopiť?"


Povedali sme si, že na náš osud vplývajú naše činy. Možno ak by sme tieto činy poznali všetky, mohli by sme s veľkou určitosťou hraničiacou s istotou, predvídať náš osud.Ale vedome obsiahnuť všetky naše činy nie je vôbec jednoduché, ba priam môžeme povedať nemožné. Je ale množstvo spôsobov, ako sa k tomuto priblížiť. Či už mentálnymi technikami s pomocou niekoho iného – napríklad jasnovidectvo, výklady tarotu a podobne,alebo pragmatickými technikami s pomocou niekoho iného – napríklad psychologické testy a podobne. A sú tu aj techniky sebapoznania, ktoré človeka približujú k pochopeniu svojho osudu.Najužívanejšou je sám život.

"Má karma nejaké druhy, resp. kedy hovoríme o čistej, pozitívnej a kedy naopak o negatívnej karme?"

Ja vnímam karmu ako pravidlo, ktoré nám ukazuje na stav nášho života. Karma je ako semafor. Prirodzene ukazuje zelenú, keď si volíme pre nás prijateľnú cestu, oranžovú, keď sa na niečo pripravujeme a červenú ak naša voľba prijateľná nieje. Pritom všetkom si môžeme slobodne zvoliť, či zakceptujeme zelenú, pripravíme sa pri oranžovej alebo zastavíme pri červenej. Ak ale nahromadíme mnoho prejdení na červenú, karmické pravidlo, keďže ukazuje na náš stav, tento stav odzrkadlí a my pri mnohých prejdených červených, môžeme napríklad skončiť s psychickým, alebo fyzickým problémom, ktorý nás samozrejme zastaví a nasmeruje na cestu zelenej farby na semafóre.
Preto môžem povedať, že karma je len jedna. Ani zlá ani dobrá, len ukazujúca.

"Ako možno karmu očistiť?"

Karmu možno pochopiť na úrovni človeka, rodiny alebo ľudstva atď. Môžeme pochopiť, na čo nám toto pravidlo ukazuje. Ak toto pochopíme, a následne to ukazovanie aj prijmeme, karma prestane existovať. Už nebude potrebné ukazovať na nič.

"Má karma nejaké fázy, t. j. mení sa počas vývoja a života človeka?"

Karma je pravidlo. V určitých fázach môže byť iba človek, na ktorého toto pravidlo pôsobí. Prvou fázou by mohlo byť odmietanie – nič mi nebude hovoriť do môjho osudu, potom pochopenie – som súčasťou väčšieho celku, ako som si predtým bol schopný uvedomiť a následne prijatie – uchopenie tohoto celku.

"Čo ovplyvňuje našu karmu? Čo ju ovplyvňuje pozitívne, čo negatívne?"

Ovplyvňuje ju hlavne spôsob akým riešime problémy. Ak je to spomínaný spôsob „oko za oko, zub za zub“ prejavy karmy sú hlavne cez utrpenia. Ak je to spôsobob „ty do mňa kamňom, ja do teba chlebom“ prejavy karmy sú cez uvedomenie. A ak je to tretí spôsob „ty do mňa kameňom, ja do seba chlebom“ prejavy karmy miznú.

"Ako súvisí karma s minulými životmi? Uveďte príklad."


Ak každý čin ovplyvňuje náš osud a pripustíme teóriu reinkarnácie, potom všetky činy v minulých životoch môžu mať dosah na práve prežívaný život a tým aj na karmu. Samozrejme, nie všetky činy minulosti sú akoby aktívne a ovplyvňujú. Ako prítomné prežívanie ovplyvňuje našu budúcnosť, podobne aktivuje našu minulosť. Príklad. Ak v minulom živote prežívame nájazdy severských kmeňov, ktoré nám spôsobujú utrpenie a v tom živote ho nevyriešime, je istý predpoklad, že sa v tomto živote narodíme napríklad medzi plavovlasími. Následne bez toho, aby sme si uvedomovali prečo, môžeme prežívať podobné pocity ako pri tých nájazdoch, pritom nám vôbec už nemusia plavovlasí okolo nás ubližovať. Tie pocity prežívame dovtedy, až kým kolo utrpenia, kolo karmy, ktoré nazvem „nájazdy blonďákov“, nepochopíme.

"Ako nás minulé životy ovplyvňujú, resp. čo si so sebou prenášame z minulého života? „Odpracovávame“ si v tomto živote svoju karmu?"

Z teórie, a hlavne z praxe regresnej terapie vyplýva, že si prenášame všetko a to všetko je pripravené na aktiváciu, ak je to pre nás v danej chvíli potrebné a užitočné. Na tú potrebu a užitočnosť, bohužial, alebo vďaka, má dosah len naše podvedomie, ktoré rozhoduje, čo je práve na programe na uvedomovanie. Toto rozhodovanie podvedomia by sme mohli nazvať odpracovávanie karmy, alebo aj chápanie toho, čo sme pri našej ceste bytím ešte nepoznali alebo neprijali.

"Ak existuje plynulý prechod medzi životmi, potom existuje aj možnosť dostať sa ku koreňu príčin našich problémov v tomto živote. Je to tak? Ako ich možno riešiť a vôbec, existuje vždy riešenie?"

Ako som už predtým povedal – už sám život je riešením. Niekedy nás ale zavedie do slepých uličiek alebo patových situácií, ktoré nie je jednoduché riešiť. Prípadne sa dostávame do situácií pre pochopenie, že sa tu prirodzene nachádzajú aj modely, ktoré sami zvládnuť nemôžeme.
Keďže som praktický regresný terapeut, považujem za účinné riešenie, nájsť odpovede v terapii. Ale na tomto svete existuje množstvo postupov a techník, ktoré takéto riešenia viac alebo menej efektívne pre človeka ponúkajú. Stačí si len, ak je to v danej situáciií potrebné, vybrať.


"Možno ísť alebo konať proti karme?"


Možno. Slobodnú vôľu môžeme použiť aj týmto smerom. Nakoniec nám ale karmické pravidlo nejakým spôsobom ukáže aj to, že sme išli proti nemu samému.

"Je karmický zákon, zákon príčiny a následku, spravodlivý? Je to skutočne adekvátna odozva na naše činy, konania a myšlienky?"


Pomocou karmického zákona poznávame tento vesmír aj nás samých z rôznych pohľadov. Ak v tomto poznávaní budeme na konci, zrejme zistíme jeho spravodlivosť. Dovtedy budeme len cítiť jeho dopady, ktoré sa nám vždy nemusia páčiť. Nie nadarmo sa vraví, že spravodlivosť je slepá, že?

Pridat.eu Zdieľať článok

Na otázky o Karme Mgr. Lucie Málikovej som odpoveda pre BB žurnál.

"Skúste našim čitateľom laicky vysvetliť, popísať obsah pojmu karma. Čo je karma?"

Pojem karma k nám prehovára z ďalekovýchodných kultúr a náboženstiev, pričom mnohé z nich majú tento pojem zakomponovaný priamo vo svojom učení. Preklad pojmu karma, alebo karman so sanskrtu znamená čin alebo osud. Karma- inak povedané zákon príčiny a následku.

Hinduizmus hovorí v učení o karme v zmysle vybitia osudu, alebo odplaty za dobré a zlé činy pri znovuvteľovaní - reinkarnácii. Niektorí indickí teosofovia nechcú ani príjímať dary, aby ich nemuseli v budúcom živote vracať, alebo sa stránia kráčať napríklad po tráve, aby nezabili nejakého tvora, s ktorým by si „vytvorili“ karmu. Karma je v hinduizme princípom, ktorý poháňa kolo neustálych znovuzrodení nazývaného „samsára“.Každým činom človeka, či už dobrým alebo zlým sa vytvára karmické puto, ktoré je dlhom v nasledujúcom živote a karma trvá až do doby vyslobodenia – mokša.

V židovskej mystike, vychádzajúcej najmä z kabaly, sa hovorí o učení zvanom gilgula – karmu nie je možné odvrátiť, je to nutnosť, kde dochádza k odplate v dobrom aj zlom. Učenie vychádza z pádu prvých ľudí a s ním spojené oddelenie od dobra a zla.

Ak by sme chceli preniesť pojem karma bližšie k našej európskej kultúre, ktorá má hlavne kresťanské korene, mohli by sme učenie o karme prirovnať k učení o hriechu v Bibli. V Ev. Sv. Jána 9.1-3 je Ježišov výrok na otázky učedníkov – „ Idúcky uzrel (Ježiš) človeka slepého od narodenia. Učedníci sa Ho pýtali : Rabbi, kto zhrešil : on sám, či jeho rodičia, že sa narodil slepý? Ježíš im odpovedal : Ani on nezhrešil, ani jeho rodičia, ale na ňom sa mali zjaviť skutky Božie. Inde sa zase píše : „Ev. podľa Lukáša, 12.59: Hovorím ti : Nevyjdeš odtiaľ, dokiaľ nezaplatíš aj posledný halier!.

"Súvisí karma s činmi človeka alebo skôr s jeho osudom?"

Každý náš čin priamo ovplyvňuje náš ďalší osud. Karma je pravidlo, ktoré stojí niekde medzi, a akoby naše činy približuje nášmu osudu.

Činiť z pohľadu karmy s následným osudom, možeme tromi spôsobmi:

„Oko za oko – zub za zub“ poznáme hlavne zo starého zákona Biblie. Činy tohoto druhu prinášajú pochopenie cez utrpenie a najčastejšie riešenie cez emotivitu, ktorá nás ovláda. Hraničné prejavy týchto činov sú v psychickej rovine urieknutie a prekliatie, a vo fyzickej zabitie, s následným osudom stretávania sa s podobnými činmi cez utrpenie neskôr.

Ďalším je novobiblické „ty do mňa kameňom, ja do teba chlebom“, v ktorom sa odráža okrem iného hlavne téma pokory. Činy tohoto druhu už prinášajú riešenia cez uvedmenie, pričom však je stále potrebná realizácia cez niekoho iného, kde nemusí dochádzať k rozviazaniu karmického zväzku, a osudom je, stále sa pre pochopenie s dotyčným stretávať.

V poslednom období prichádza viac do popredia tretí spôsob : „ty do mňa kameňom, ja do seba chlebom“, kde s pokorou prichádza aj model sebapoznania. Pochopenie toho, že nám je ubližované hlavne na základe nášho nezvládnutého problému, prináša pochopenie karmického zväzku, alebo karmického kola utrpenia, čo môže mať za následok prirodzené prijatie tohoto kola cez uvedomenie, bez potreby utrpenia a bez potreby následného stretávania sa s podobnými činmi, keďže už došlo k ich pochopeniu a prijatiu.

"Do akej miery ovplyvňuje karma náš život, našu osobnosť?"

Na všetky naše činy, ktorých je počas nášho života nespočetné množstvo, karmické pravidlo reaguje. Preto môžeme povedať, že sme týmto pravidlom ( zákonom ) ovplyvňovaní neustále. Je našou súčasťou, či si to chceme pripustiť alebo nie. Každá akcia má svoju reakciu. Každá príčina svoj následok.

"Je nám karmický osud predurčený alebo ho možno ovplyvniť?"

V regresnej terapii sa presviedčam o tom, že sme výslednicou našich minulých skutkov a naberaných informácií a skúseností. Týmto je daná aj predurčenosť nášho osudu a jeho možné ovplyvnenie.

"Dá sa osud predvídať, predpovedať alebo dokonca pochopiť?"


Povedali sme si, že na náš osud vplývajú naše činy. Možno ak by sme tieto činy poznali všetky, mohli by sme s veľkou určitosťou hraničiacou s istotou, predvídať náš osud.Ale vedome obsiahnuť všetky naše činy nie je vôbec jednoduché, ba priam môžeme povedať nemožné. Je ale množstvo spôsobov, ako sa k tomuto priblížiť. Či už mentálnymi technikami s pomocou niekoho iného – napríklad jasnovidectvo, výklady tarotu a podobne,alebo pragmatickými technikami s pomocou niekoho iného – napríklad psychologické testy a podobne. A sú tu aj techniky sebapoznania, ktoré človeka približujú k pochopeniu svojho osudu.Najužívanejšou je sám život.

"Má karma nejaké druhy, resp. kedy hovoríme o čistej, pozitívnej a kedy naopak o negatívnej karme?"

Ja vnímam karmu ako pravidlo, ktoré nám ukazuje na stav nášho života. Karma je ako semafor. Prirodzene ukazuje zelenú, keď si volíme pre nás prijateľnú cestu, oranžovú, keď sa na niečo pripravujeme a červenú ak naša voľba prijateľná nieje. Pritom všetkom si môžeme slobodne zvoliť, či zakceptujeme zelenú, pripravíme sa pri oranžovej alebo zastavíme pri červenej. Ak ale nahromadíme mnoho prejdení na červenú, karmické pravidlo, keďže ukazuje na náš stav, tento stav odzrkadlí a my pri mnohých prejdených červených, môžeme napríklad skončiť s psychickým, alebo fyzickým problémom, ktorý nás samozrejme zastaví a nasmeruje na cestu zelenej farby na semafóre.
Preto môžem povedať, že karma je len jedna. Ani zlá ani dobrá, len ukazujúca.

"Ako možno karmu očistiť?"

Karmu možno pochopiť na úrovni človeka, rodiny alebo ľudstva atď. Môžeme pochopiť, na čo nám toto pravidlo ukazuje. Ak toto pochopíme, a následne to ukazovanie aj prijmeme, karma prestane existovať. Už nebude potrebné ukazovať na nič.

"Má karma nejaké fázy, t. j. mení sa počas vývoja a života človeka?"

Karma je pravidlo. V určitých fázach môže byť iba človek, na ktorého toto pravidlo pôsobí. Prvou fázou by mohlo byť odmietanie – nič mi nebude hovoriť do môjho osudu, potom pochopenie – som súčasťou väčšieho celku, ako som si predtým bol schopný uvedomiť a následne prijatie – uchopenie tohoto celku.

"Čo ovplyvňuje našu karmu? Čo ju ovplyvňuje pozitívne, čo negatívne?"

Ovplyvňuje ju hlavne spôsob akým riešime problémy. Ak je to spomínaný spôsob „oko za oko, zub za zub“ prejavy karmy sú hlavne cez utrpenia. Ak je to spôsobob „ty do mňa kamňom, ja do teba chlebom“ prejavy karmy sú cez uvedomenie. A ak je to tretí spôsob „ty do mňa kameňom, ja do seba chlebom“ prejavy karmy miznú.

"Ako súvisí karma s minulými životmi? Uveďte príklad."


Ak každý čin ovplyvňuje náš osud a pripustíme teóriu reinkarnácie, potom všetky činy v minulých životoch môžu mať dosah na práve prežívaný život a tým aj na karmu. Samozrejme, nie všetky činy minulosti sú akoby aktívne a ovplyvňujú. Ako prítomné prežívanie ovplyvňuje našu budúcnosť, podobne aktivuje našu minulosť. Príklad. Ak v minulom živote prežívame nájazdy severských kmeňov, ktoré nám spôsobujú utrpenie a v tom živote ho nevyriešime, je istý predpoklad, že sa v tomto živote narodíme napríklad medzi plavovlasími. Následne bez toho, aby sme si uvedomovali prečo, môžeme prežívať podobné pocity ako pri tých nájazdoch, pritom nám vôbec už nemusia plavovlasí okolo nás ubližovať. Tie pocity prežívame dovtedy, až kým kolo utrpenia, kolo karmy, ktoré nazvem „nájazdy blonďákov“, nepochopíme.

"Ako nás minulé životy ovplyvňujú, resp. čo si so sebou prenášame z minulého života? „Odpracovávame“ si v tomto živote svoju karmu?"

Z teórie, a hlavne z praxe regresnej terapie vyplýva, že si prenášame všetko a to všetko je pripravené na aktiváciu, ak je to pre nás v danej chvíli potrebné a užitočné. Na tú potrebu a užitočnosť, bohužial, alebo vďaka, má dosah len naše podvedomie, ktoré rozhoduje, čo je práve na programe na uvedomovanie. Toto rozhodovanie podvedomia by sme mohli nazvať odpracovávanie karmy, alebo aj chápanie toho, čo sme pri našej ceste bytím ešte nepoznali alebo neprijali.

"Ak existuje plynulý prechod medzi životmi, potom existuje aj možnosť dostať sa ku koreňu príčin našich problémov v tomto živote. Je to tak? Ako ich možno riešiť a vôbec, existuje vždy riešenie?"

Ako som už predtým povedal – už sám život je riešením. Niekedy nás ale zavedie do slepých uličiek alebo patových situácií, ktoré nie je jednoduché riešiť. Prípadne sa dostávame do situácií pre pochopenie, že sa tu prirodzene nachádzajú aj modely, ktoré sami zvládnuť nemôžeme.
Keďže som praktický regresný terapeut, považujem za účinné riešenie, nájsť odpovede v terapii. Ale na tomto svete existuje množstvo postupov a techník, ktoré takéto riešenia viac alebo menej efektívne pre človeka ponúkajú. Stačí si len, ak je to v danej situáciií potrebné, vybrať.


"Možno ísť alebo konať proti karme?"


Možno. Slobodnú vôľu môžeme použiť aj týmto smerom. Nakoniec nám ale karmické pravidlo nejakým spôsobom ukáže aj to, že sme išli proti nemu samému.

"Je karmický zákon, zákon príčiny a následku, spravodlivý? Je to skutočne adekvátna odozva na naše činy, konania a myšlienky?"


Pomocou karmického zákona poznávame tento vesmír aj nás samých z rôznych pohľadov. Ak v tomto poznávaní budeme na konci, zrejme zistíme jeho spravodlivosť. Dovtedy budeme len cítiť jeho dopady, ktoré sa nám vždy nemusia páčiť. Nie nadarmo sa vraví, že spravodlivosť je slepá, že?