Patrik Balint

..aby sme žili v prítomnosti..

utorok, februára 16, 2016

Spustili sme stránky Magazínu Ženy so štýlom
www.zenysostylom.sk
Prax regresného terapeuta je úzko spätá so životom klientov, keďže pracujeme a spracovávame problémy nad ich živou minulosťou.
Asi najviac problémov odhaľujú príčiny nespracovaných zážitkov z prenatálneho obdobia a pôrodu. Z tejto praxe vzišli moje ďalšie špecializácie ako príprava rodičiek na pôrod alebo terapia orientovaná na Detstvo. Ženy sa tým stali stredobodom záujmu môjho skúmania na úrovni psychiky, ale aj skúmania emočného prežívania na rôznych úrovniach. Žena ako nositeľka dieťa a prvých emočných a životných skúseností už od počatia.

Keď som sa stretol s Katkou Mikle, obom nám začalo byť jasné, že spoločne vytvoríme najaký projekt. Už dlhšie sa okrem praxe regresnej terapie a výuky zaoberám aj analýzov firiem a startupov.

Spojením mojej praxe a skúseností so skúsenosťami Katky vznikol projekt pre Ženy so štýlom. Tento projekt si okamžite získal na sociálnych sieťach obľúbenosť u žien, kde sa do facebook stránky Žien so štýlom zapojilo za dva týždne 10000 fanúšikov! Tento záujem nás posiluje aj zaväzuje do ďalšej práce. Pripravujeme ďalšie projekty pre ženy, ale samozrejme nielen pre ne. Môžete sa tešiť, aj my sa tešíme.

Rozhovory: http://zenysostylom.sk/slovenske-zeny-by-mohli-ziarit-kata-sedlak-fotografka/
Zaujímavé preklady: http://zenysostylom.sk/rohovor-s-finskou-ministerkou-skolstva-klucom-k-uspechu-skolstva-je-intenzivne-vzdelavanie-ucitelov-a-spolupraca-s-odbormi/
Úvahy: http://zenysostylom.sk/mytus-zvany-spolocny-orgazmus/

a ďalšie...
Pridat.eu Zdieľať článok

www.zenysostylom.sk
Prax regresného terapeuta je úzko spätá so životom klientov, keďže pracujeme a spracovávame problémy nad ich živou minulosťou.
Asi najviac problémov odhaľujú príčiny nespracovaných zážitkov z prenatálneho obdobia a pôrodu. Z tejto praxe vzišli moje ďalšie špecializácie ako príprava rodičiek na pôrod alebo terapia orientovaná na Detstvo. Ženy sa tým stali stredobodom záujmu môjho skúmania na úrovni psychiky, ale aj skúmania emočného prežívania na rôznych úrovniach. Žena ako nositeľka dieťa a prvých emočných a životných skúseností už od počatia.

Keď som sa stretol s Katkou Mikle, obom nám začalo byť jasné, že spoločne vytvoríme najaký projekt. Už dlhšie sa okrem praxe regresnej terapie a výuky zaoberám aj analýzov firiem a startupov.

Spojením mojej praxe a skúseností so skúsenosťami Katky vznikol projekt pre Ženy so štýlom. Tento projekt si okamžite získal na sociálnych sieťach obľúbenosť u žien, kde sa do facebook stránky Žien so štýlom zapojilo za dva týždne 10000 fanúšikov! Tento záujem nás posiluje aj zaväzuje do ďalšej práce. Pripravujeme ďalšie projekty pre ženy, ale samozrejme nielen pre ne. Môžete sa tešiť, aj my sa tešíme.

Rozhovory: http://zenysostylom.sk/slovenske-zeny-by-mohli-ziarit-kata-sedlak-fotografka/
Zaujímavé preklady: http://zenysostylom.sk/rohovor-s-finskou-ministerkou-skolstva-klucom-k-uspechu-skolstva-je-intenzivne-vzdelavanie-ucitelov-a-spolupraca-s-odbormi/
Úvahy: http://zenysostylom.sk/mytus-zvany-spolocny-orgazmus/

a ďalšie...